Ατύχημα

Η εταιρεία μεταφοράς, υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφαλή και άνετη μετακίνησή σας, γι΄ αυτό και θα πρέπει:

  • να συντηρεί συστηματικά τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις,
  • να διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές,
  • να διαφυλάσσει με κάθε τρόπο τις συνθήκες υγιεινής.

Σε περίπτωση τραυματισμού, κατά τη μετακίνησή σας με λεωφορείο, δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Σε περίπτωση θανάτου, το δικαίωμα αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κηδείας), διατηρούν τα πρόσωπα τα οποία συντηρούνται ή θα έπρεπε να συντηρούνται από το θανόντα.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 220.000 ευρώ ανά επιβάτη.

Η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να παρέχει εύλογη και ανάλογη συνδρομή, μετά από ατύχημα, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας, όταν είναι απαραίτητο. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, παροχή καταλύματος, σίτιση, μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών.