Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτή, δικαιούστε φροντίδα, τόσο στο αεροδρόμιο, όσο και επί του αεροσκάφους. Είναι προτιμότερο, να ενημερώσετε την αεροπορική εταιρεία για την ανάγκη αυτής της φροντίδας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας, οφείλει να διαβιβάσει τη σχετική πληροφορία στους φορείς διαχείρισης του αερολιμένα, τουλάχιστον 36 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.
Κατ’ αρχήν οι αερομεταφορείς, δεν αρνούνται λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας την αποδοχή κράτησης για πτήση και την επιβίβαση σας στον αερολιμένα (υπό τον όρο ότι έχετε έγκυρο εισιτήριο και κράτηση), εκτός εάν η μεταφορά είναι φυσικώς αδύνατη ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει η αεροπορική εταιρεία, να σας προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση.
Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης, αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή συνοδός-φροντιστής, η εταιρεία υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών, να σας ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους αυτής της άρνησης.
Αν δε γίνετε δεκτός προς επιβίβαση για τους παραπάνω λόγους, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση.