Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Αν ανήκετε στην κατηγορία ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, έχετε το δικαίωμα να ταξιδεύετε, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση σε βάρος σας (πχ. οικονομική επιβάρυνση).

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν τέτοιου είδους διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Η σιδηροδρομική εταιρεία μπορεί, αν είστε άτομο που ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, να σας αρνηθεί την κράτηση ή τη χορήγηση εισιτηρίου ή να απαιτήσει να συνοδεύεστε, από άλλο άτομο, μόνον εφόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για την τήρηση των παραπάνω κανόνων πρόσβασης.

Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένη να σας απαντά γραπτώς, κατόπιν αιτήματός σας, εξηγώντας τους λόγους άρνησης ή επιβολής συνοδού, εντός 5 ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου της συνοδείας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού μεριμνούν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασής σας στο σταθμό, στις αποβάθρες, στους συρμούς και στις λοιπές υποδομές.

Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση υποχρεούται να σας παρέχει ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς, και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια.

Ως άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, δικαιούστε δωρεάν βοήθεια:

  • κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το τρένο,
  • κατά την αλλαγή τρένου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
  • στον σταθμό πριν και μετά το ταξίδι.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

  • Θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη σιδηροδρομική εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και να εξηγείτε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.
  • Η σιδηροδρομική επιχείρηση, θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να σας παρέχει συνδρομή, ακόμα και αν δεν προβείτε σε σχετική κοινοποίηση 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.
  • Θα πρέπει να παρουσιαστείτε την καθορισμένη (από τη σιδηροδρομική εταιρεία που θα σας παρέχει τη συνδρομή) ώρα, η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 60 λεπτά, πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή πριν την ώρα που θα πρέπει να επιβιβαστούν οι επιβάτες.
  • Αν δεν έχει καθοριστεί ώρα, θα πρέπει να προσέλθετε στον τόπο αναχώρησης, τουλάχιστον 30 λεπτά, πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.