Ασφαλιστική κάλυψη

Στην Ευρώπη, όλα τα αυτοκίνητα, θα πρέπει υποχρεωτικά βάσει νόμου, να είναι ασφαλισμένα, με απλής μορφής ασφάλιση έναντι τρίτων (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες). Πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, προτείνουν να συμπεριληφθεί στην τιμή, κάποια κάλυψη που ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο όρια.

Έχετε επομένως τη δυνατότητα, να καταβάλετε μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, για να εξασφαλίσετε επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, μειώνοντας την έκταση της οικονομικής σας ευθύνης, σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη, έχει περιορισμένο πεδίο, και δεν καλύπτει ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή  κλοπή του.

Οι προτεινόμενες επιπλέον προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις, για τις οποίες θα χρειαστεί, εφόσον το επιθυμείτε, να καταβάλετε κάποιο επιπλέον κόστος είναι οι εξής:

Απαλλαγή από Ίδιες Ζημιές (CDW)  – Σας δίνεται η δυνατότητα να μειώσετε την οικονομική σας ευθύνη, για ζημιές που πιθανόν προκύψουν στο αυτοκίνητο, εξαιτίας σύγκρουσης. Αν αποδεχθείτε αυτή την κάλυψη, ευθύνεστε μόνο για το ποσό απαλλαγής, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην αρχή της μίσθωσης.

Πλήρης απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) – Σας δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, να περιορίσετε, έως και να εξαλείψετε την οικονομική σας ευθύνη.

Απαλλαγή Κλοπής (TP) –  Σας δίνεται η δυνατότητα, να μειώσετε την οικονομική σας ευθύνη, σε περίπτωση κλοπής.

Προσωπική Κάλυψη (ΡΑΙ) –   Εξασφαλίζει τον οδηγό και τους επιβάτες, έως ένα ποσό, για θάνατο ή/και σωματικές βλάβες, που θα συμβούν κατά την διάρκεια της ενοικίασης.