Άρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία αρνείται την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος, λόγω υπεράριθμων επιβατών ή για λόγους ασφάλειας, η εταιρεία αναζητεί αρχικά επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ ενδιαφερόμενου επιβάτη και εταιρείας. Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθμός εθελοντών, έτσι ώστε να επιτραπεί στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούστε:

Aποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 € έως 600 €, και συγκεκριμένα:

 1. 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 2. 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 3. 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό σας με άλλη πτήση και φτάσετε με καθυστέρηση:

 • 2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Η αεροπορική εταιρεία, οφείλει επίσης, να σας προσφέρει κατ’ επιλογή, τις παρακάτω δυνατότητες:

 • την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου σας, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό, σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνετε το δικαίωμά σας για τις υπόλοιπες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για µία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).