Άρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία, αρνείται την επιβίβασή σας στo πλοίο, λόγω υπεράριθμων επιβατών, η εταιρεία αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποια παροχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ επιβάτη και εταιρείας και μεταφορά τους, με δαπάνη της εταιρείας, στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό. Όταν ο αριθμός των επιβατών που διατίθενται να μην επιβιβαστούν εθελοντικά δεν επαρκεί, προκειμένου το πλοίο να ταξιδέψει με ασφάλεια, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβασή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούστε εναλλακτικά:

  • αποζημίωση ίση με το τριπλάσιο του ναύλου,
  • μεταφορά στον τελικό προορισμό, το συντομότερο δυνατό, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε επίσης:
  • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 4 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
  • αποζημίωση ίση με την αξία του ναύλου, εφόσον συμφωνηθεί η μεταφορά σας στον τελικό προορισμό.