Αρχηγός/συνοδός εκδρομής

O αρχηγός ή συνοδός εκδρομής, δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες ξενάγησης, κατά τις επισκέψεις και περιηγήσεις σε αξιοθέατα της Ελλάδας, αλλά και κατά τη διαδρομή. Ο αρχηγός ή συνοδός εκδρομής, είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι όροι και το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, τηρούνται σωστά και ακριβώς όπως αυτό έχει περιγραφεί από τον διοργανωτή ή/και πωλητή του ταξιδιού, και να σας παρέχει πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια όταν χρειάζεστε (ξενοδοχείο, συγκοινωνίες, συνάλλαγμα, εισιτήρια εισόδων, φιλοδωρήματα, ταξιδιωτικά έγγραφα, γεύματα κλπ).

Εάν στο πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, αναφέρεται ρητά ότι στην τιμή περιλαμβάνεται ξεναγός μόνον σε συγκεκριμένους χώρους και αξιοθέατα, αυτό σημαίνει ότι έχετε πληρώσει για υπηρεσίες ξενάγησης, μόνον για την συγκεκριμένη περιήγηση και όχι για τις υπόλοιπες ημέρες ή ώρες της ίδιας ημέρας.