Αποσκευές

Η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των αποσκευών που έχουν περάσει από σχετικό έλεγχο, υπό τον όρο ότι το συμβάν που την προκάλεσε, σημειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου, κατά την οποία οι αποσκευές ήταν υπό την ευθύνη της. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούστε αποζημίωση, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 1.220 €. Εάν η ζημία προκλήθηκε εξαιτίας ελαττώματος ή ποιότητας της αποσκευής σας, δε δικαιούστε αποζημίωση. Στην περίπτωση χειραποσκευών, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη, εφόσον η ζημία προκληθεί από δική της υπαιτιότητα. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, οφείλετε να υποβάλετε γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα, εντός 7 ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός 21 ημερών, από την ημέρα που λάβατε τις αποσκευές σας.
Αν δε βρίσκετε την βαλίτσα σας κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο προορισμού, τότε θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Απολεσθέντων του αεροδρομίου, όπου θα συμπληρώσετε Δήλωση Απώλειας Αποσκευής, ώστε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ανεύρεσής της.

Αν η αποσκευή σας δεν βρεθεί σε διάστημα 21 ημερών, θεωρείται χαμένη.