Απώλεια- κλοπή ταξιδιωτικών εγγράφων

Σε περίπτωση που απωλέσετε ή σας κλαπούν τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, θα πρέπει να το δηλώσετε απευθείας στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και αφού λάβετε την ανάλογη βεβαίωση, να την προσκομίσετε στην Προξενική Αρχή, όπου θα υποβάλετε επίσης δήλωση απώλειας. Στην εφαρμογή μας, θα βρείτε αναλυτικό κατάλογο με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών που βρίσκονται στην Αθήνα, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους και να λάβετε περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες, για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε, ώστε να ταξιδέψετε πίσω στη χώρα προέλευσής σας, μετά την απώλεια ή κλοπή των ταξιδιωτικών σας εγγράφων.