Αποδεικτικό Έγγραφο Αγοράς

Μελετάμε προσεκτικά κάθε αποδεικτικό έγγραφο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό πριν την υπογραφή ή παραλαβή του. Φροντίζουμε πάντα την αρχειοθέτηση και φύλαξη των πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους