Απαραίτητα έγγραφα

Εάν επιθυμείτε να μισθώσετε αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης και επιβεβαίωση της κράτησης, αν την έχετε κάνει μέσω Διαδικτύου