Απαγόρευση απόπλου

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούστε:

  • να τροποποιήσετε το εισιτήριό σας,
  • να διαμείνετε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
  • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να σας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.