Αντίρρηση ή Διαφωνία

Σε περίπτωση αντίρρησης ή διαφωνίας μας κατόπιν αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας, προβαίνουμε αρχικά σε έγγραφη επικοινωνία με την αντίστοιχη επιχείρηση