Αλλαγή Προϊόντος

Δεν ξεχνάμε ότι σε περιόδους εκπτώσεων πολλές επιχειρήσεις κυρίως υπόδησης και ένδυσης, δεν επιτρέπουν τις αλλαγές