Αλλαγή Γνώμης

Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη και να υπαναχωρήσουμε στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ακόμα και αν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως