Ακύρωση ταξιδιού

Όταν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε δικαιούστε:

  • αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές, κατ’ επιλογή σας. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης, και να καλύπτει κάθε ζημία που αποδεδειγμένα έχετε υποστεί.

Δε δικαιούστε τα παραπάνω εάν:

  • ενημερωθείτε μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου, και σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
  • ενημερωθείτε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου, και ταξιδέψετε με άλλο μέσο στον προορισμό σας, εντός 12 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Όταν ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου, δικαιούστε:

  • να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας, εντός 24 ωρών, ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, αφού ενημερωθείτε εγκαίρως και συμφωνήσετε,
  • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, εάν η καθυστέρηση έχει διάρκεια άνω των 4 ωρών, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
  • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψατε στον προορισμό σας εντός 24 ωρών, με υπαιτιότητα της εταιρείας.

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Αν έχετε στην κατοχή σας εισιτήριο επιστροφής, και δεν κατέστη δυνατό να φτάσετε στον προορισμό σας μετά την ακύρωση δρομολογίου, δικαιούστε επιπρόσθετα, να επιστρέψετε το εισιτήριο αυτό και να λάβετε το αντίτιμο, ως αποζημίωση.