Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, κρίσιμο είναι το χρονικό σημείο, στο οποίο αποφασίζετε να προβείτε στην ακύρωση. Συγκεκριμένα, αν ακυρώσετε την κράτηση:

  • τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, δεν έχετε οικονομική επιβάρυνση, και επιπρόσθετα, δικαιούστε την επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής,

σε διάστημα συντομότερο από 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, θα πρέπει να καταβάλετε το μισό του συνολικού ποσού που θα καταβάλατε, αν δεν είχατε προβεί στην ακύρωση.