Ακύρωση εισιτηρίου

Αν ακυρώσετε το εισιτήριό σας, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, δικαιούστε επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ναύλου, και συγκεκριμένα :

  • 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης – επιστροφή του 50% του ναύλου,
  • 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή του 75% του ναύλου,
  • 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ :

  • Όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως, δικαιούστε την επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξάρτητα από το χρόνο ακύρωσης.

Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε το εισιτήριό σας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσετε την αλλαγή, έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.