Ακύρωση εισιτηρίου

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε το ταξίδι με δική σας υπαιτιότητα, και ζητήσετε ακύρωση του εισιτηρίου σας, το οποίο εκδόθηκε από φυσικό σημείο πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δικαιούστε:

  • ονομαστικό κουπόνι, αξίας ίσης με τη συνολική αξία του αρχικού εισιτηρίου σας, εάν η ακύρωση γίνει έως και 48 ώρες, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας,
  • ονομαστικό κουπόνι, αξίας ίσης με το 80% του αρχικού εισιτηρίου σας, εάν η ακύρωση γίνει από 48 έως 2 ώρες, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας,
  • ονομαστικό κουπόνι, αξίας ίσης με το 50%, του αρχικού εισιτηρίου σας, εάν η ακύρωση γίνει σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών, πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας.

Αν έχετε στη διάθεσή σας, εισιτήριο διαδικτυακής έκδοσης, μπορείτε να το ακυρώσετε, αν απευθυνθείτε στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών ή στα σημεία πώλησης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, από τον αρχικό σταθμό αφετηρίας του δρομολογίου της. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου διαδικτυακής έκδοσης στο τηλεφωνικό κέντρο, το αντίτιμο του εισιτηρίου που ακυρώνεται επιστρέφεται στην πιστωτική σας κάρτα.

Εάν επιθυμείτε την έκδοση κουπονιού στο γκισέ των εκδοτηρίων, τότε θα εκδοθεί ονομαστικό κουπόνι, με παρακράτηση 2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ονομαστικό κουπόνι αποζημίωσης, ισχύει για ένα χρόνο και για ένα μόνο ταξίδι. Ο επιβάτης του αρχικού τίτλου μεταφοράς, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον κάτοχο του ονομαστικού κουπονιού. Η ταυτοποίηση γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.