Αδυναμία παροχής της υπηρεσίας

Εάν ο ξενοδόχος, αδυνατεί να διαθέσει το δωμάτιο το οποίο έχετε συμφωνήσει, τότε υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή σας, σε άλλο κατάλυμα:

  • της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας,
  • στην ίδια πόλη,
  • με τις ίδιες τουλάχιστον παροχές, τις οποίες διαφήμιζε για το αρχικό κατάλυμα και για τις οποίες είχατε συμφωνήσει.