ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

Ενημέρωση συνδρομητή

Κατά την άφιξη σας σε ένα κράτος μέλος, λαμβάνετε σύντομο ενημερωτικό μήνυμα από την εταιρία σας, με πληροφορίες σχετικά με:

  • τις χρεώσεις που ισχύουν και
  • έναν τηλεφωνικό αριθμό όπου μπορείτε να καλείτε χωρίς χρέωση, προκειμένου να ζητήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ακόμη και όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός της Ε.Ε., θα λαμβάνετε ενημερωτικό μήνυμα, σχετικό με τις χρεώσεις.

Τι είναι

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (roaming), σας παρέχει ουσιαστικά, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα, η εταιρεία σας συνάπτει συμφωνίες, με αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού. Η εταιρία του εξωτερικού που παρέχει την υπηρεσία περιαγωγής, χρεώνει σε επίπεδο χονδρικής την εταιρία σας, η οποία στη συνέχεια, μετακυλίει σε σας το κόστος αυτό, χρεώνοντας σας για τις υπηρεσίες περιαγωγής, επιβάλλοντας, τέλη περιαγωγής κατά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet

Τρόπος χρέωσης

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ε.Ε. για μείωση των τελών περιαγωγής μεταξύ των κρατών μελών, από τις 15/06/2017, απαγορεύεται η εφαρμογή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής για κλήσεις, SMS και χρήση Διαδικτύου στο εξωτερικό εντός της Ε.Ε. Συνεπώς, όταν ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος σε άλλο, θα χρεώνεστε όπως ακριβώς στη χώρα διαμονής σας. Ειδικά για τις εξερχόμενες κλήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος χρέωσης των κλήσεων προς άλλες εταιρίες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας της χώρας προέλευσής σας. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο χρέωσης, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαθέτουν κάποια εναλλακτικά προγράμματα διεθνούς περιαγωγής, με διαφορετικούς όρους χρήσης και χρέωσης.

Στις χώρες εκτός Ε.Ε., οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής, δεν υπόκεινται σε κάποια ρύθμιση, συνεπώς το ύψος τους προσδιορίζεται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.