ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Απώλεια- κλοπή ταξιδιωτικών εγγράφων

Σε περίπτωση που απωλέσετε ή σας κλαπούν τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, θα πρέπει να το δηλώσετε απευθείας στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και αφού λάβετε την ανάλογη βεβαίωση, να την προσκομίσετε στην Προξενική Αρχή, όπου θα υποβάλετε επίσης δήλωση απώλειας. Στην εφαρμογή μας, θα βρείτε αναλυτικό κατάλογο με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών που βρίσκονται στην Αθήνα, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους και να λάβετε περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες, για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε, ώστε να ταξιδέψετε πίσω στη χώρα προέλευσής σας, μετά την απώλεια ή κλοπή των ταξιδιωτικών σας εγγράφων.

Πολίτες Ε.Ε.- Χώρος Σένγκεν

Αν είστε υπήκοος χώρας της Ε.Ε. και ταξιδεύετε μεταξύ κρατών μελών του ενιαίου, άνευ συνόρων χώρου Σένγκεν, δεν έχετε την υποχρέωση να επιδείξετε κατά την αναχώρηση ή την άφιξή σας στην εκάστοτε χώρα, την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Θα πρέπει όμως, ακόμα και όταν ταξιδεύετε εντός των χώρου Σένγκεν, να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησής σας (εθνική ταυτότητα, διαβατήριο), ώστε σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία, ακόμα και αν δε σας ζητηθούν στο αεροδρόμιο, να είναι εφικτό να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης Σένγκεν, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όταν αυτή απειλείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ταξιδεύετε από ή προς χώρα που δεν ανήκει στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο).

Πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.

Αν ταξιδεύετε από χώρα εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να επιδεικνύετε έγκυρο διαβατήριο και ενδεχομένως να εκδίδετε πριν το ταξίδι σας θεώρηση εισόδου (βίζα), ανάλογα με τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε, την ιθαγένειά σας και τον τύπο διαβατηρίου που κατέχετε (απλό, υπηρεσιακό, διπλωματικό). Εφόσον απαιτείται θεώρηση εισόδου, θα πρέπει να απευθυνθείτε για να υποβάλετε αίτηση θεώρησης και για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, στον κατάλογο Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό, που εκδίδουν θεωρήσεις, ή εναλλακτικά στον κατάλογο ξένων Αρχών στο εξωτερικό,  που εκδίδουν θεωρήσεις κατ’ εκπροσώπηση της Ελλάδας, σε χώρες όπου η Ελλάδα δεν έχει αρμόδια Προξενική Αρχή. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές που αφορούν την έκδοση βίζα και τις αντίστοιχες αρχές, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

http://www.mfa.gr/