ΠΡΟΣΟΧΗ

Αλλαγή Προϊόντος

Δεν ξεχνάμε ότι σε περιόδους εκπτώσεων πολλές επιχειρήσεις κυρίως υπόδησης και ένδυσης, δεν επιτρέπουν τις αλλαγές

Αξία Είδους

Γνωρίζουμε ότι τα καταστήματα οφείλουν να αναγράφουν την αξία του κάθε είδους για πώληση τοις μετρητοίς και σε περίπτωση που πωλούνται με δόσεις, την αξία επί πιστώσει. Σημειώνεται ότι η αξία τοις μετρητοίς πρέπει να είναι χαμηλότερη από την επί πιστώσει

Εγγύηση

Ζητούμε από τον πωλητή να υπογράψει και να σφραγίσει την εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν που αγοράζουμε. Στην εγγύηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή και του δικαιούχου, οι όρους, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της

Όροι Συμβάσεων

Ελέγχουμε τα «ψιλά» γράμματα που αναγράφονται στους όρους των συμβάσεων οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών

Πιστωτικές Κάρτες

Αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών. Πολλές φορές οι αγορές με πιστωτικές κάρτες έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο. Προσέχουμε τον αριθμό δόσεων, το ποσό κάθε δόσης, και το επιτόκιο

Πλανόδιοι Πωλητές

Αποφεύγουμε να ψωνίζουμε από πλανόδιους πωλητές για την αποφυγή αγοράς μη ασφαλών και μη πιστοποιημένων προϊόντων