ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απόδειξη

Ζητούμε πάντα απόδειξη για τις αγορές μας

Ένδειξη CE

Γνωρίζουμε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να φέρουν στοιχεία με τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και ένδειξη CE

Έρευνα Αγοράς

Δεν παραλείπουμε να κάνουμε έρευνα αγοράς και να ελέγχουμε όχι μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών

Λίστα Αγορών

Οριοθετούμε τις ανάγκες μας και προγραμματίζουμε πάντα με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουμε αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες

Οδηγίες Χρήσης

Ζητούμε οι οδηγίες χρήσεις των προϊόντων να είναι γραμμένες και στην ελληνική γλώσσα

Περιόδους Εκπτώσεων

Σε περιόδους εκπτώσεων, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η αρχική τιμή, η τελική τιμή και το ποσοστό (%) έκπτωσης επάνω στα προϊόντα. Συγκρίνουμε προσεκτικά τις τιμές και δεν παρασυρόμαστε από δήθεν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων

Πιστωτικές Κάρτες

Αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

Προσφορές

Ωφελούμαστε από τις προσφορές επιλέγοντας αυτό που μας συμφέρει περισσότερο

Σύγκριση Τιμών

Συγκρίνουμε τιμές και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Υγιεινή Βρώσιμων Προϊόντων

Ενημερωνόμαστε για την υγιεινή των βρώσιμων προϊόντων, τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και διατήρησής τους. Δεν παραλείπουμε να κοιτάζουμε τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης των βρώσιμων προϊόντων αλλά και τα συστατικά τους