ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Απαραίτητα έγγραφα

Εάν επιθυμείτε να μισθώσετε αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης και επιβεβαίωση της κράτησης, αν την έχετε κάνει μέσω Διαδικτύου

Ασφαλιστική κάλυψη

Στην Ευρώπη, όλα τα αυτοκίνητα, θα πρέπει υποχρεωτικά βάσει νόμου, να είναι ασφαλισμένα, με απλής μορφής ασφάλιση έναντι τρίτων (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες). Πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, προτείνουν να συμπεριληφθεί στην τιμή, κάποια κάλυψη που ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο όρια.

Έχετε επομένως τη δυνατότητα, να καταβάλετε μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, για να εξασφαλίσετε επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, μειώνοντας την έκταση της οικονομικής σας ευθύνης, σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής. Η απαιτούμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη, έχει περιορισμένο πεδίο, και δεν καλύπτει ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ή  κλοπή του.

Οι προτεινόμενες επιπλέον προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις, για τις οποίες θα χρειαστεί, εφόσον το επιθυμείτε, να καταβάλετε κάποιο επιπλέον κόστος είναι οι εξής:

Απαλλαγή από Ίδιες Ζημιές (CDW)  – Σας δίνεται η δυνατότητα να μειώσετε την οικονομική σας ευθύνη, για ζημιές που πιθανόν προκύψουν στο αυτοκίνητο, εξαιτίας σύγκρουσης. Αν αποδεχθείτε αυτή την κάλυψη, ευθύνεστε μόνο για το ποσό απαλλαγής, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην αρχή της μίσθωσης.

Πλήρης απαλλαγή Ιδίων Ζημιών (SCDW) – Σας δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, να περιορίσετε, έως και να εξαλείψετε την οικονομική σας ευθύνη.

Απαλλαγή Κλοπής (TP) –  Σας δίνεται η δυνατότητα, να μειώσετε την οικονομική σας ευθύνη, σε περίπτωση κλοπής.

Προσωπική Κάλυψη (ΡΑΙ) –   Εξασφαλίζει τον οδηγό και τους επιβάτες, έως ένα ποσό, για θάνατο ή/και σωματικές βλάβες, που θα συμβούν κατά την διάρκεια της ενοικίασης.

Εξαιρέσεις από ασφαλιστική κάλυψη

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι κάποιες ζημιές, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η κάθε επιχείρηση, είναι πιθανό να μην εξασφαλίζονται από καμία κάλυψη. Τέτοιες ζημιές, είναι συνήθως αυτές που προκαλούνται αποκλειστικά στο κάτω μέρος των αυτοκινήτων, στα ελαστικά και στους τροχούς, και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος ενός γενικότερου ατυχήματος καθώς και κάθε άλλη ζημιά που οφείλεται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου π.χ. οδήγηση σε ακατάλληλο δρόμο, ρυμούλκηση άλλου οχήματος κλπ. Είναι επομένως ιδιαιτέρως σημαντικό, να γνωρίζετε με ακρίβεια τις εκάστοτε εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης και να οδηγείτε το όχημα που έχετε ενοικιάσει, με προσοχή και σύνεση

Σύμβαση μίσθωσης

Η εταιρεία θα πρέπει πάντα, να σας παρέχει γραπτή αναφορά, η οποία θα ήταν προτιμότερο να συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα του εξωτερικού του αυτοκινήτου και  (όπου αυτό είναι δυνατόν) του εσωτερικού του, όπου έχουν σημειωθεί όλες οι προϋπάρχουσες ζημιές, καθώς επίσης και αναλυτική κατάσταση με τον κινητό εξοπλισμό. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα και πάντα θα ήταν καλό να το κάνετε, να ελέγξετε το αυτοκίνητο για πιθανές ζημιές. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ασυμφωνία, θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία, πριν παραλάβετε το όχημα. Η εταιρεία, σε αυτή την περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να τροποποιήσει την αναφορά κατάστασης του οχήματος, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Είναι σημαντικό επίσης, να γνωρίζετε την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ, όταν παραλαμβάνετε το αυτοκίνητο, ώστε να ξέρετε με ποια ποσότητα ακριβώς, υποχρεούστε να το επιστρέψετε.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι όροι της μίσθωσης, όπως η τιμή, η διάρκεια, οι ασφαλιστικές καλύψεις, το ύψος της εγγύησης, σε περίπτωση που η εταιρεία απαιτεί την καταβολή κάποιου ποσού ως εγγύηση, κλπ.

Αν η κράτηση πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου, θα ήταν καλό να φροντίσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση, συνήθως τηλεφωνικά, για να πληροφορηθείτε τους όρους της σύμβασης και τον τρόπο πληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως, συνηθέστερα μέσω Διαδικτύου, δεν ισχύει το δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14 ημερών με επιστροφή χρημάτων και οι όροι και οι προϋποθέσεις ακύρωσης ορίζονται από τη σύμβαση.