ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Άρνηση χορήγησης

Από τη στιγμή που ζητήσετε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός φορέας, είναι υποχρεωμένος να τη χορηγήσει. Στην περίπτωση που η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν ο ασφαλιστικός φορέας δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Βασικές πληροφορίες

Είναι η κάρτα που εκδίδεται δωρεάν, και σας προσφέρει πρόσβαση σε αναγκαία, ιατρική, κρατική περίθαλψη, κατά την προσωρινή διαμονή σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν), με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό πάροχο ασφάλισης ασθένειας.

Κάθε χώρα, είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια. Συνεπώς, αν ενδιαφέρεστε για την έκδοση της κάρτας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας.

Έχετε το δικαίωμα, να εκδώσετε την κάρτα, αν καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία .

Αν προέρχεστε από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., διαμένετε νόμιμα στην Ε.Ε. και καλύπτεστε από κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχετε επίσης δικαίωμα, να αποκτήσετε την κάρτα, δεν μπορείτε όμως να τη χρησιμοποιήσετε στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η διάρκεια της κάρτας, ποικίλει από χώρα σε χώρα, και πρέπει να ενημερωθείτε από τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα.

Κάθε μέλος μιας οικογένειας που ταξιδεύει, θα πρέπει να έχει ξεχωριστή κάρτα.

Τι δεν καλύπτει

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση και συγκεκριμένα, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας, ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών σας στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες, σε περίπτωση ταξιδιού που πραγματοποιείται ειδικάγια ιατρική περίθαλψη,

δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μία χώρα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη