ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Στάθμευση με παράδοση κλειδιών

Στην περίπτωση που σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας:

  • έναντι αντιτίμου,
  • συνήθως για σύντομο χρονικό διάστημα,
  • σε ανοικτό ή κλειστό ιδιωτικό χώρο,
  • χωρίς να επιλέξετε τη θέση στάθμευσης,
  • παραδίδοντας τα κλειδιά στον επιχειρηματία (ή υπάλληλό του),
  • δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να το μετακινήσει, εάν προκύψει ανάγκη,

τότε ουσιαστικά, έχετε συνάψει σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στάθμευσης, φέρει την ιδιότητα του θεματοφύλακα και για το λόγο αυτό, υποχρεούται σε φύλαξη και επίβλεψη του οχήματος και των αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται μέσα σε αυτό, καθώς ευθύνεται για την παράδοσή του στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Στάθμευση χωρίς αντάλλαγμα

Όταν σταθμεύετε σε χώρο ο οποίος παραχωρείται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, συνήθως ως παροχή καταστήματος προς τους πελάτες του, διατηρείτε τον έλεγχο του οχήματός σας, εφόσον δεν παραδίδετε τα κλειδιά. Ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή πρόκλησης βλάβης, όση ώρα αυτό παρέμεινε σταθμευμένο.

Στάθμευση χωρίς παράδοση κλειδιών

Στην περίπτωση που σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας:

  • έναντι αντιτίμου,
  • σε ανοικτό ή κλειστό ιδιωτικό χώρο,
  • επιλέγοντας μια θέση στάθμευσης,
  • κρατώντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατοχή σας,

τότε ουσιαστικά, έχετε συνάψει σύμβαση μίσθωσης χώρου, και ο ιδιοκτήτης του parking δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη και φύλαξη του αυτοκινήτου σας. Κρατώντας εσείς τα κλειδιά, ουσιαστικά αποκλείετε τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή, από οποιαδήποτε πρόσβαση στο όχημά σας.