ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ακύρωση εισιτηρίου

Αν ακυρώσετε το εισιτήριό σας, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, δικαιούστε επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ναύλου, και συγκεκριμένα :

 • 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης – επιστροφή του 50% του ναύλου,
 • 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή του 75% του ναύλου,
 • 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ :

 • Όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως, δικαιούστε την επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξάρτητα από το χρόνο ακύρωσης.

Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε το εισιτήριό σας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσετε την αλλαγή, έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Ακύρωση ταξιδιού

Όταν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε δικαιούστε:

 • αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές, κατ’ επιλογή σας. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης, και να καλύπτει κάθε ζημία που αποδεδειγμένα έχετε υποστεί.

Δε δικαιούστε τα παραπάνω εάν:

 • ενημερωθείτε μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου, και σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
 • ενημερωθείτε τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου, και ταξιδέψετε με άλλο μέσο στον προορισμό σας, εντός 12 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Όταν ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου, δικαιούστε:

 • να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας, εντός 24 ωρών, ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, αφού ενημερωθείτε εγκαίρως και συμφωνήσετε,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, εάν η καθυστέρηση έχει διάρκεια άνω των 4 ωρών, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψατε στον προορισμό σας εντός 24 ωρών, με υπαιτιότητα της εταιρείας.

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Αν έχετε στην κατοχή σας εισιτήριο επιστροφής, και δεν κατέστη δυνατό να φτάσετε στον προορισμό σας μετά την ακύρωση δρομολογίου, δικαιούστε επιπρόσθετα, να επιστρέψετε το εισιτήριο αυτό και να λάβετε το αντίτιμο, ως αποζημίωση.

Απαγόρευση απόπλου

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούστε:

 • να τροποποιήσετε το εισιτήριό σας,
 • να διαμείνετε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
 • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να σας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος.

Αποσκευές

Μπορείτε να μεταφέρετε χειραποσκευές, βάρους έως 50 κιλών, χωρίς επιπλέον χρηματική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που οι αποσκευές σας υποστούν φθορά ή χαθούν, ευθύνεται η εταιρεία, μόνο όμως στην περίπτωση που τις παραδώσατε για φύλαξη και παραλάβατε σχετική απόδειξη.

Άρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία, αρνείται την επιβίβασή σας στo πλοίο, λόγω υπεράριθμων επιβατών, η εταιρεία αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποια παροχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ επιβάτη και εταιρείας και μεταφορά τους, με δαπάνη της εταιρείας, στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό. Όταν ο αριθμός των επιβατών που διατίθενται να μην επιβιβαστούν εθελοντικά δεν επαρκεί, προκειμένου το πλοίο να ταξιδέψει με ασφάλεια, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβασή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούστε εναλλακτικά:

 • αποζημίωση ίση με το τριπλάσιο του ναύλου,
 • μεταφορά στον τελικό προορισμό, το συντομότερο δυνατό, με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε επίσης:
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 4 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ίση με την αξία του ναύλου, εφόσον συμφωνηθεί η μεταφορά σας στον τελικό προορισμό.

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Η εταιρεία, απαγορεύεται να αρνηθεί την πραγματοποίηση κράτησης θέσης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβασή σας, λόγω μόνο της αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός εάν :

 • δεν έχει συμμορφωθεί προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας,
 • ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή η υποδομή και ο εξο­πλισμός του λιμένα, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά σας με ασφαλή τρόπο.

Η εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα). Η βοήθεια μπορεί να αφορά σε συνοδεία του ατόμου, διαχείριση των αποσκευών του, εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών κλπ.

Θα πρέπει, αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία και έχετε ανάγκη συνδρομής, να ενημερώνετε την εταιρεία 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ακόμα και αν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, θα πρέπει η εταιρεία αλλά και ο φορέας διαχείρισης του λιμένος, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παροχής συνδρομής, ώστε να διεξαχθεί ομαλά το ταξίδι σας.

Αν παρ’ ότι έχετε κάνει κράτηση ή έχετε στην κατοχή σας εισιτήριο, δε γίνετε δεκτός προς επιβίβαση, έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς στον προορισμό σας με άλλο δρομολόγιο, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Αν το ποσοστό αναπηρίας σας είναι 80% και άνω, δικαιούστε έκπτωση 50% επί του ναύλου, σε όλες τις θέσεις του πλοίου, με την επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η ίδια έκπτωση ισχύει για τα αναπηρικά ΙΧΕ οχήματα, με τα οποία μετακινείστε. Δικαιούται επίσης την έκπτωση και ο συνοδός, εφόσον συνοδεύει άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down.

Διακοπή ταξιδιού

Σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, κατά τη διάρκεια του, ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, δικαιούστε εναλλακτικά:

 • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί ο ναύλος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής, με το ίδιο πλοίο, στην ίδια θέση, καθώς και ο ναύλος οχήματος, που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασης,
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία, εφ’ όσον η καθυστέρηση άφιξης στον προορισμό σας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδρομή μέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50 % της τιµής του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, και εφόσον δε φτάσατε τελικά στον προορισμό σας με άλλο πλοίο και έξοδα της εταιρείας, και δεν ασκήσατε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούστε:

 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής, μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.

Καθυστέρηση απόπλου/άφιξης

Σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι, πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημίας, ή για άλλους λόγους, για τους οποίους υπαίτια είναι η εταιρεία, δικαιούστε:

 • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
 • να διαμείνετε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, και να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, με το ίδιο ή άλλο πλοίο, με έξοδα και μέριμνα της εταιρείας,
 • ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμονής,
 • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 4 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
 • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον τελικά φτάσατε στον προορισμό σας, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, και η καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας είναι:
 • 1 ώρα σε διαδροµή µέχρι 4 ώρες
 • 2 ώρες σε διαδροµή από 4 έως 8 ώρες
 • 3 ώρες σε διαδροµή από 8 έως 24 ώρες
 • 6 ώρες σε διαδροµή άνω των 24 ωρών

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50 % της τιµής του εισιτηρίου.

 • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, καθώς και το ναύλο μεταφοράς οχήματος, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψατε στον προορισμό, σας εντός 24 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο.