ΑΓΟΡΕΣ

Απαλλαγή από Φ.Π.Α.

Αν είστε ταξιδιώτης, ο οποίος προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) έχετε το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α., αν πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων, τα οποία σκοπεύετε να μεταφέρετε στις προσωπικές σας αποσκευές, κατά την επιστροφή στη χώρα προέλευσής σας. Για να δικαιούστε την παραπάνω ελάφρυνση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Δε θα πρέπει να είστε εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Η εξαγωγή των αγαθών, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους, από το έδαφος του οποίου εξάγονται τα αγαθά
 • Η συνολική αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ.
 • Τα αγαθά θα πρέπει να προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές σας ανάγκες και να μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ισχύει το δικαίωμα απαλλαγής από Φ.Π.Α. αν μεταφέρετε:

 • Είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.
 • Αγαθά, τα οποία από τη φύση τους ή την ποσότητα τους, αλλά έχουν εμπορικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται για κάλυψη προσωπικών αναγκών.

Για την απαλλαγή σας από το Φ.Π.Α., θα πρέπει να προσκομίσετε  το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο το οποίο θα φέρει τη σχετική ένδειξη για απαλλαγή από Φ.Π.Α. στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας, μαζί με το διαβατήριό σας και τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, πριν την παρέλευση τριμήνου από τη μέρα της αγοράς, και στη συνέχεια, αφού θεωρηθεί, να το αποστείλετε εντός 4 μηνών, στη διεύθυνση της επιχείρησης από την οποία προμηθευτήκατε τα προϊόντα.

Εγγυήσεις

Σε κάθε πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να σας παρέχει γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες σχετικά με:

 • την ασφαλή χρήση του προϊόντος,
 • τη διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος,
 • τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του.

Από την παραπάνω υποχρέωση, εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους.

ΕΠΙΣΗΣ οφείλει να σας ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Όταν παρέχεται εγγύηση για κάποιο προϊόν που αγοράζετε, ο προμηθευτής οφείλει να την παρέχει εγγράφως (ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν αγοράζετε προϊόντα, με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Ελαττωματικά προϊόντα

Αν αγοράσετε κάποιο προϊόν, το οποίο αποδειχθεί ελαττωματικό, έχετε δικαιώματα έναντι του καταστήματος, από το οποίο το αγοράσατε.

Ελαττωματικό είναι ένα προϊόν, όταν:

 • δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του πωλητή ή στο δείγμα που σας παρουσίασε,
 • δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό για τον οποίο το αγοράσατε,
 • δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία προορίζονται παρόμοια προϊόντα, της ίδιας κατηγορίας,
 • δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση, που θα περιμένατε, συγκρίνοντάς το με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Στην περίπτωση κατά τη οποία αντιληφθείτε, ότι το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, έχετε το δικαίωμα:

 • να απαιτήσετε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του εάν αυτό είναι δυνατό,
 • να ζητήσετε τη μείωση του τιμήματος,
 • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, επιστρέφοντας το προϊόν και λαμβάνοντας τα χρήματά σας.

Ενδείξεις επί των προϊόντων

Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται εντός καταστημάτων ή από υπαίθριους πωλητές, θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες  όπου θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

 • η τιμή,
 • η ονομασία,
 • η ποιότητα – σύνθεση – ποιοτικά χαρακτηριστικά,
 • ειδικά για τα τρόφιμα – γλυκά, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο

Η ένδειξη της τιμής, θα πρέπει να αναφέρεται σε:

 • τιμή πώλησης ανά συσκευασία, όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία,
 • τιμή ανά μονάδα μέτρησης (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα,
 • τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ, όταν πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα, που δεν είναι φαγώσιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ.

Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός από τις πινακίδες, μπορούν να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης, σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους, αναγραφόμενη είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας ή να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα, ο οποίος αναγνωρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τιμών (price checker).

Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης, απαγορεύεται να υπάρχουν με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης.

Οι τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, ετικέτες ή συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Όταν πραγματοποιείτε αγορές, μπορείτε να πληρώσετε με το επίσημο νόμισμα της χώρας (ευρώ) ή με χρεωστικές – πιστωτικές – προπληρωμένες κάρτες.
 • Όταν κάνετε πληρωμές σε ευρώ εντός Ε.Ε. (ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου, βρίσκονται σε κράτος μέλος της Ε.Ε.), δε θα πρέπει να χρεώνεστε με προμήθεια μεγαλύτερη από αυτή που χρεώνεστε για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμήστη χώρα σας, της ίδιας αξίας σε ευρώ.
 • Όλα τα καταστήματα, είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν τερματικό υποδοχής καρτών (POS), ώστε να έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε ηλεκτρονικά.
 • Κατά τη συναλλαγή σας, το κατάστημα υποχρεούται να εκδώσει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο). Διαφορετικά, δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε. Για το λόγο αυτό όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
 • Θα πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί και να ενημερώνεστε για τους όρους της σύμβασης πώλησης και την πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ωράριο καταστημάτων

Έχει καθιερωθεί, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με το οποίο, τα καταστήματα θα πρέπει να λειτουργούν:

 • μέχρι τις 21:00 μ.μ. τις καθημερινές,
 • μέχρι τις 20:00 μ.μ. τα Σάββατα,
 • από 11:00 π.μ.- 20:00 μ.μ τις Κυριακές.

Το παραπάνω ωράριο, μπορεί να παρατείνεται, με αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με το είδος των καταστημάτων και τις ανάγκες της περιοχής.

Από το παραπάνω ωράριο, εξαιρούνται συγκεκριμένα είδη καταστημάτων όπως π.χ. βενζινάδικα, ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π. αλλά και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.