ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Αποσκευές

Η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των αποσκευών που έχουν περάσει από σχετικό έλεγχο, υπό τον όρο ότι το συμβάν που την προκάλεσε, σημειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου, κατά την οποία οι αποσκευές ήταν υπό την ευθύνη της. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούστε αποζημίωση, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 1.220 €. Εάν η ζημία προκλήθηκε εξαιτίας ελαττώματος ή ποιότητας της αποσκευής σας, δε δικαιούστε αποζημίωση. Στην περίπτωση χειραποσκευών, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη, εφόσον η ζημία προκληθεί από δική της υπαιτιότητα. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, οφείλετε να υποβάλετε γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα, εντός 7 ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός 21 ημερών, από την ημέρα που λάβατε τις αποσκευές σας.
Αν δε βρίσκετε την βαλίτσα σας κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο προορισμού, τότε θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Απολεσθέντων του αεροδρομίου, όπου θα συμπληρώσετε Δήλωση Απώλειας Αποσκευής, ώστε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ανεύρεσής της.

Αν η αποσκευή σας δεν βρεθεί σε διάστημα 21 ημερών, θεωρείται χαμένη.

Άρνηση επιβίβασης

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία αρνείται την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος, λόγω υπεράριθμων επιβατών ή για λόγους ασφάλειας, η εταιρεία αναζητεί αρχικά επιβάτες – εθελοντές, διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους, με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ ενδιαφερόμενου επιβάτη και εταιρείας. Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθμός εθελοντών, έτσι ώστε να επιτραπεί στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σας. Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούστε:

Aποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 € έως 600 €, και συγκεκριμένα:

 1. 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 2. 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 3. 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό σας με άλλη πτήση και φτάσετε με καθυστέρηση:

 • 2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Η αεροπορική εταιρεία, οφείλει επίσης, να σας προσφέρει κατ’ επιλογή, τις παρακάτω δυνατότητες:

 • την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου σας, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό, σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνετε το δικαίωμά σας για τις υπόλοιπες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για µία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα/αναπηρία

Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτή, δικαιούστε φροντίδα, τόσο στο αεροδρόμιο, όσο και επί του αεροσκάφους. Είναι προτιμότερο, να ενημερώσετε την αεροπορική εταιρεία για την ανάγκη αυτής της φροντίδας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας, οφείλει να διαβιβάσει τη σχετική πληροφορία στους φορείς διαχείρισης του αερολιμένα, τουλάχιστον 36 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.
Κατ’ αρχήν οι αερομεταφορείς, δεν αρνούνται λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας την αποδοχή κράτησης για πτήση και την επιβίβαση σας στον αερολιμένα (υπό τον όρο ότι έχετε έγκυρο εισιτήριο και κράτηση), εκτός εάν η μεταφορά είναι φυσικώς αδύνατη ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει η αεροπορική εταιρεία, να σας προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση.
Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης, αν είστε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή συνοδός-φροντιστής, η εταιρεία υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών, να σας ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους αυτής της άρνησης.
Αν δε γίνετε δεκτός προς επιβίβαση για τους παραπάνω λόγους, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση.

Καθυστέρηση πτήσης

Η καθυστέρηση, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας, μεγαλύτερη των 2 ωρών. Διακρίνεται σε 3 περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

 •  2 ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,
 •  3 ώρες ή περισσότερο για πτήσεις εντός Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.,
 •  4 ώρες ή περισσότερο για τις υπόλοιπες πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις 2 προηγούμενες κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 •  δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 •  διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για μία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 •  μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 •  δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις 5 ώρες, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, στην περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να πετάξετε έστω και καθυστερημένα.

Ματαίωση πτήσης

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, δικαιούστε κατ΄ επιλογή:

 • την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου σας, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνετε το δικαίωμά σας για τις υπόλοιπες.
αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 € έως 600 €, και συγκεκριμένα:

 • 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό σας με άλλη πτήση και φτάσετε με καθυστέρηση:

 • 2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για µία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δε δικαιούστε αποζημίωση, αν έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση:

 • 2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε εναλλακτική πτήση, με αναχώρηση το πολύ 2 ώρες νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 4 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης,
  λιγότερο από 7 ηµέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε άλλη πτήση, με αναχώρηση το πολύ 1 ώρα νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 2 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Επίσης δε δικαιούστε αποζημίωση εάν:

 • Η ματαίωση προκαλείται από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Πότε ισχύουν τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας, όπως αναλύονται εδώ, ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., μόνο εάν:

 • Η πτήση σας εκτελείται από και προς χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε., από αερομεταφορέα οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός Ε.Ε.
 • Η πτήση σας εκτελείται από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., προς χώρα της Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας της Ε.Ε.
 • Η πτήση σας, εκτελείται από χώρα της Ε.Ε., προς τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας εντός ή εκτός Ε.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ως χώρες της Ε.Ε. θεωρούνται τα 28 κράτη μέλη, καθώς και η Ισλανδία, η Ελβετία και η Νορβηγία.