Ευρωπαϊκή ημέρα καταναλωτών 2019 “European Consumer Union”: Επίσημη παρουσίαση της Νέας Οργάνωσης Καταναλωτών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η European Consumer Union (ECU), η νέα οργάνωση ενώσεων καταναλωτών, παρουσιάστηκε επίσημα στις Βρυξέλλες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 5 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συνέδριο με τίτλο «Towards EU election: Strengthening the European Union to a more effective consumers protection», με διοργανωτή τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Daniele Viotti, S&D.

 Οι υποστηρικτές της νεοσυσταθείσας ένωσης «ECU» είναι οι ιταλικές ενώσεις Federconsumatori και Cittadinanzattiva. Η ECU αποτελείται από 22 ενώσεις καταναλωτών που προέρχονται από 16 κράτη – μέλη της ΕΕ συν ένα επιπλέον μέλος της ΕΕ, όπως κυρώθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ECU τον Οκτώβριο του 2018 στο Παρίσι, στην οποία έλαβαν μέρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-DG Consumers.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Η ECU είναι το αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνειδητοποίησης των πολιτών ότι, από την πλευρά των καταναλωτών, δεν υπάρχει ακόμα η κατάλληλη εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η οποία, στο πλαίσιο της Νέας Συμφωνίας για τους Καταναλωτές, στοχεύει στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων πολιτών, στην αποφυγή διαχωρισμού των πολιτών σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες και στη μείωση των εξαιρετικά έντονων ανισοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται όχι μόνο μεταξύ των καταναλωτών διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και μεταξύ των πολιτών του ίδιου κράτους μέλους.

Μια συνειδητοποίηση που βρίσκει ένα κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας σε μια ενιαία και ενωμένη Ευρώπη ώστε κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις προοπτικές των πολιτών, αποδεικνύοντας ότι, η Ένωση και οι θεσμοί της φροντίζουν πραγματικά για την προστασία των γενικών συμφερόντων των πολιτών.

«Η διαμαρτυρία για μια Ευρώπη που λαμβάνει υπόψη, τις καθημερινές απαιτήσεις και ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών, έχει ανοδική τάση σε όλη την ήπειρο, καθώς οι πολίτες ζητούν μια οικονομία περισσότερο «πραγματική» και λιγότερο προσανατολισμένη στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Στο πλαίσιο των καταναλωτικών πρακτικών οι οποίες βρίσκονται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια της ΕΕ, αυτό το νόμιμο αίτημα υποστηρίζεται και προωθείται από την ECU, η οποία δεσμεύεται να αντιπροσωπεύει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών με αποτελεσματικό τρόπο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς», επεσήμανε ο Πρόεδρος της ECU, Sergio Veroli.

Η ECU είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών που συμμορφώνεται με όλους τους όρους που έχουν θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ανεξάρτητος από τις βιομηχανικές, εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα. Πρωταρχικός στόχος της είναι, η προώθηση και η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και όλων των οικονομικών και των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών. Η ECU είναι εξουσιοδοτημένη να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης από οργανισμούς που ανήκουν τουλάχιστον στα μισά κράτη μέλη και δραστηριοποιείται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι οργανώσεις-μέλη αποτελούνται από εκπροσώπους των καταναλωτών, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή πρακτικές.

Ως οργάνωση ενώσεων καταναλωτών της ΕΕ, η ECU ενεργεί σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές αρχές και επιδιώκει την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος τους.

Συμβούλιο:

 • Πρόεδρος: Sergio Veroli, Federconsumatori, Italy.
 • Αντιπρόεδροι: Bozena Stasenkova, Association of Consumer Organizations Σλοβακία; Guy Beaune, Indecosa-CGT, Γαλλία.
 • Γενικός Γραμματέας: Mariano Votta, Cittadinanzattiva Onlus – Active Citizenship Network, Ιταλία.
 • Συντονιστής Επιτροπής Δεοντολογίας: Alvita Armanaviciene, Lithuanian National Consumer Federation, Λιθουανία

Μέλη

 1. Κροατία: RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZASTITE POTROSACA – ROZP
 2. Κύπρος: CYPRUS CONSUMERS UNION & QUALITY OF LIFE
 3. Czech Republic: CONSUMER DEFENCE ASSOCIATION OF MORAVIA AND SILESIA
 4. Εσθονία: NGO HOUSE OF CONSUMERS COOPERATION
 5. Γαλλία: INDECOSA CGT
 6. Ελλάδα:EEKE – UNION OF WORKING CONSUMERS OF GREECE
 7. Ουγγαρία: FEBESZ – NATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS’ AND PATIENTS’ RIGHTS
 8. Ιταλία: CITTADINANZATTIVA ONLUS
 9. Ιταλία: FEDERCONSUMATORI & FEDERCONSUMATORI PIEMONTE
 10. Ιταλία: MOVIMENTO CONSUMATORI
 11. Λετονία: IMPACT 2040
 12. Λιθουανία: CONSUMER RIGHTS PROTECTION CENTER NGO “SAUGOK SAVE”
 13. Λιθουανία:LITHUANIAN NATIONAL CONSUMER FEDERATION
 14. Λιθουανία: LITHUANIAN CONSUMER ASSOCIATION
 15. Μάλτα: ASSOCIATION FOR CONSUMER RIGHTS -ACR
 16. Πολωνία: FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
 17. Ρουμανία: FEDERATION OF CONSUMER ASSOCIATIONS
 18. Σερβία: CONSUMERS CENTER OF SERBIA – CEPS
 19. Σλοβακία: ASSOCIATION OF CONSUMER ORGANIZATIONS IN SLOVAKIA
 20. Σλοβακία: SLOVAK CONSUMERS PROTECTION
 21. Ισπανία: ADICAE – CONSUMIDORES CRITICOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS
 22. Σουηδία: KONSUMENT FORUM