Ευνοϊκή ρύθμιση σε Χανιώτη που τον «έπνιγαν» τα χρέη

1

Οικονομική ανάσα με απόφαση τουΕιρηνοδικείου Χανίων έλαβε οφειλέτης ο οποίος “πνιγμένος από τα χρέη σε τράπεζες που αγγίζουν τα 234.000 ευρώ κατέφυγε στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ζητώντας τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων για να μπει στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ο οφειλέτης δικαιώθηκε και με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων, δυνάμει του από 11-4-2014 πρακτικού του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχε:

1. Την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

2. Αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους.

3. Απαγόρευση παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τη σύνταξή του

4. Καταβολή του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως για μία τετραετία, συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες.

5. Για τη διάσωση δε, της κύριας κατοικίας του, δίδεται τετραετής περίοδος χάριτος, με την παρέλευση της οποίας καλείται να καταβάλλει το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως προς τις πιστώτριες τράπεζες.