Έσωσε την περιουσία της με την μικρότερη δυνατή δόση υπερχρεωμένη οικογένεια

Χρέη σε τρεις τράπεζες

Το τοπικό παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε οικογένεια (μητέρα και δυο κόρες) με τρία δάνεια σε δυο τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 72.477,92 ευρώ λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Η οικογένεια οφειλετών με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων του παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγής της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά όπως αυτός τροποποιήθηκε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της και τέλος ως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής ορίζεται μηνιαία καταβολή 250 ευρώ για όλη την οικογένεια.

Επιτρέπει χωρίς να τους υποχρεώνει να μην καταβάλλουν τρεις μηνιαίες δόσεις το χρόνο, κατά τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται Πάσχα, Χριστούγεννα και τον Αύγουστο που αποτελεί μήνας διακοπών.