Έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο από την Ε.Ε.Κ.Ε.

Eπανέρχεται η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με ανανεωμένα στατιστικά στοιχεία στη μεγαλύτερης εμβέλειας δειγματοληπτική Έρευνα, στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με τίτλο «Η Προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο».

H έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017, χρησιμοποιώντας τυχαίο δείγμα 1000 ηλεκτρονικών καταστημάτων, 10 διαφορετικών κατηγοριών, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν πληρούν εν πολλοίς, τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου.

Τα συμπεράσματα της έρευνας:

 1. 1.Τον Απρίλιο του 2017, κατά την πραγματοποίηση του πρώτου σκέλους της Έρευνας, ελέγξαμε εάν υπάρχουν στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων, πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο, και αν υπάρχουν, κατά πόσο η διατύπωσή τους εναρμονίζονταν με τις απαιτήσεις του Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ελέγξαμε τα ακόλουθα:
 • Περιγραφή Δικαιώματος Υπαναχώρησης
 • Εξυπηρέτηση καταναλωτή σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος
 • Ταυτότητα προμηθευτή – Στοιχεία επικοινωνίας
 • Όροι πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Προθεσμία παραλαβής προϊόντων
 1. 2.Τον Ιούνιο του 2017, και αφού είχαμε ήδη επικοινωνήσει με τους προμηθευτές, προτείνοντας τη συμπλήρωση των παραλείψεων, επαναξιολογήσαμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα, δημοσιεύοντας τα στατιστικά αποτελέσματα.
 2. Τον Οκτώβριο του 2017, και όπως είχαμε εξ αρχής ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό, εξετάσαμε εκ νέου τα ηλεκτρονικά καταστήματα, για να επικαιροποιήσουμε τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας ως προς την ανταπόκριση των προμηθευτών.
 • Βάσει τον στατιστικών που εξήχθησαν, τον Απρίλιο του 2017, από το δείγμα των 1000 ηλεκτρονικών καταστημάτων που εξετάσαμε,μόνο το 22,8% βρέθηκε να είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Νόμου. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 51% τον Ιούνιο, οπότε και επανήλθαμε στην Έρευνα. Τον Οκτώβριο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό, το οποίο μετά από δική μας προτροπή, βελτίωσε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού του καταστήματος, ως προς τα σημεία τα οποία παρουσίαζαν ελλείψεις και παρατυπίες, άγγιξε το 59,2%. Με άλλα λόγια,από τα μόλις 228 εναρμονισμένα με το Νόμο καταστήματα τον Απρίλιο του 2017, σήμερα, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους τα εναρμονισμένα με το Νόμο καταστήματα, έφτασαν τα 592 στο δείγμα των 1000 που εξετάσαμε.
 • Με μια προσεκτική ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα ανά κατηγορία, εντύπωση προκαλούν οι κατηγορίες τωνΒρεφικών Ειδών-Παιχνιδιών καιΕπίπλων-Διακόσμησης. Στην πρώτη κατηγορία, παρατηρούμε ότι τον Απρίλιο, τα εναρμονισμένα με το Νόμο ηλεκτρονικά καταστήματα ήταν 13, ενώ ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 57 τον Οκτώβριο. Στη δεύτερη κατηγορία, τα εναρμονισμένα με το Νόμο ηλεκτρονικά καταστήματα, τον Απρίλιο του 2017, ανέρχονταν στα 20 ενώ σήμερα αγγίζουν τα 61.
 • Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσίασαν τα βιβλιοπωλεία, καθώς από τα μόλις 7 εναρμονισμένα με το Νόμο καταστήματα, η επανεξέταση έδειξε ότι τον Οκτώβριο, ο αριθμός αυτός έφτασε τα 49.
 • To ποσοστό 41% των ηλεκτρονικών καταστημάτων που δεν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του Νόμου, εξακολουθεί να είναι υψηλό. Ελπίζουμε πως με τις δικές μας προσπάθειες αλλά και με την ωρίμανση της αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εμπορικές πρακτικές, το ποσοστό αυτό θα βελτιώνεται συνεχώς.

Δεν αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματα της Έρευνας, ως παγιωμένη κατάσταση, αλλά αποδίδουμε χαρακτήρα δυναμικό στη Δράση μας, ανάλογο με τις διαρκείς εξελίξεις στις συνθήκες της αγοράς γενικότερα και του ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικότερα.

Επιθυμία μας, το ποσοστό αυτό να βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, γεγονός που θα καταδείξει τη βελτίωση και του γενικότερου κλίματος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Κυριότερο όπλο για καταναλωτές αλλά και προμηθευτές, είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Η ΕΕΚΕ, έχει ασχοληθεί εντατικά με την ενημέρωση των καταναλωτών, και προσφέρει την ευκαιρία και στους προμηθευτές, να εκπαιδευτούν πάνω σε καταναλωτικά ζητήματα, με την απαραίτητη κατάρτιση στελεχών και προσωπικού στη διαχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των καταναλωτών, για την αποφυγή και διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, καθώς το «παιχνίδι» των εμπορικών συναλλαγών, παίζεται από δύο παίκτες, οι οποίοι πάνω από όλα, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τους κανόνες.