Έρευνα ΕΕΚΕ: Πως τα «πάει» η τρίτη ηλικία με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές;

 

Εννέα στους δέκα ηλικίας άνω των 60 χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα, αλλά μόνο τρείς στους δέκα είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο.

Αυτά και αρκετά ακόμα σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από έρευνα της ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας) αναφορικά με τις Ψηφιακές Δεξιότητες της Τρίτης Ηλικίας, σε μια προσπάθεια καταγραφής του επιπέδου εξοικείωσης των ατόμων ηλικίας άνω των 60 με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις ψηφιακές συναλλαγές και υπηρεσίες. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων  θα βασιστεί η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση 200 ατόμων σε 10 πόλεις της Ελλάδας στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Πολλοί άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, την περίοδο έξαρσης του COVID 19,  δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν σε πολλές από τις υποχρεώσεις τους, όπως οι πληρωμές λογαριασμών, οι αποπληρωμές δανείων ή μεταφορά χρημάτων, λόγω αδυναμίας μετάβασης σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή σε κάποιο ταμείο εταιρείας παροχής ενέργειας ή τηλεφωνίας. Και ο λόγος οφείλεται στην ελλιπή εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και το διαδίκτυο γενικότερα.

Η έρευνα της ΕΕΚΕ κατέγραψε ένα μεγάλο κενό στην εξοικείωση των ατόμων μεγάλης ηλικίας με το διαδίκτυο και τις ψηφιακές συναλλαγές,  το οποίο αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα,  με το ξέσπασμα της πανδημίας.

Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες (73,5%) δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου τα τραπεζικά υποκαταστήματα θα πρέπει να μείνουν κλειστά, περισσότεροι από τους μισούς δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ψηφιακά. Οι συμμετέχοντες θέτουν θέμα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως λόγω γενικότερης μη εξοικείωσης και αδυναμίας κατανόησης της  ψηφιακής πραγματικότητας.

Η πλειονότητα προτιμά την εξυπηρέτηση από τραπεζικό κατάστημα, αλλά θετική προδιάθεση στο να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις τραπεζικές τους συναλλαγές δηλώνουν οι περισσότεροι (56,83%) για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου. Οι μισοί σχεδόν πραγματοποιούν μία φορά την εβδομάδα ηλεκτρονικές συναλλαγές κυρίως για πληρωμή λογαριασμών (86,67%), παρακολούθηση των λογαριασμών τους (70,91%), μεταφορές χρημάτων (67,88%) και ηλεκτρονικές αγορές.

Μόλις 2 στους 10 χρησιμοποιούν προπληρωμένη κάρτα, ενώ 3 στους 10 συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας. Είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων και γι’ αυτό οι περισσότεροι δεν φυλάσσουν PIN και IBAN μαζί με τις κάρτες.

Οι περισσότεροι δεν έχουν γνώση για προϊόντα ηλεκτρονικής/ψηφιακής τραπεζικής ενώ δείχνουν να γνωρίζουν λίγο καλύτερα το ΑΤΜ (44,54%) σε αντίθεση με άλλες μορφές ηλεκτρονικής και ψηφιακής τραπεζικής όπως: mobile banking.

Μόνο 1 στους 10 θα εμπιστευόταν μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα και 7 στους 10 θεωρούν ως το πιο σημαντικό μειονέκτημα των ψηφιακών υπηρεσιών τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας. Το 66,12% των ερωτηθέντων θεωρεί την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη από την τράπεζα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα

Πηγή: skai.gr