Έρευνα ΕΕΚΕ: Η συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο ακρίβειας στην Ελλάδα 2021-2022

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας διεξάγει έρευνα με τίτλο: Η συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο ακρίβειας στην Ελλάδα 2021-2022

Η έρευνα αποσκοπεί να καταγράψει δειγματοληπτικά, τις συνολικές ατομικές και συλλογικές/ομαδικές αντιδράσεις των καταναλωτών στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνουν.

Η ειδικότερη προστιθέμενη αξία που φιλοδοξεί να παράξει η έρευνα είναι υπέρβαση των τυπικών ατομικών αντιδράσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά και η ταυτοποίηση συλλογικών αντιδράσεων που ενδεχομένως κυοφορούνται / ενυπάρχουν στις τυπικές ατομικές καταναλωτικές συμπεριφορές.

Η έρευνα πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από 10/01/2023 έως 10/02/2023 με συμπλήρωση on line ερωτηματολογίου το οποίο έχει αναρτηθεί  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eeke.gr/erevna_akriveias/

Καλούνται οι καταναλωτές να συμπληρώσουν το on line ερωτηματολόγιο ώστε να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές και τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας από την πλευρά των απασχολούμενων μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων/απόρων και υπερχρεωμένων καταναλωτών του συνόλου της χώρας.