Επιβράβευση της καινοτομίας στο mobile business

Το περιοδικό DAILYFAX έγραψε: