Επιτυχής ρύθμιση τραπεζικών οφειλών σε Ελληνίδα μετανάστρια

Δανειολήπτρια που μετανάστευσε στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας απευθύνθηκε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ με σκοπό τη διευθέτηση καταναλωτικών δανείων συνολικού ύψους 33.023,93€ από τις οποίες διαγράφηκε το ποσό των 18.163,43€.

Η ΕΕΚΕ, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δανειολήπτη, ρύθμισε δύο δάνεια με τους εξής όρους:

  • Το πρώτο καταναλωτικό δάνειο ύψους 28.940,03€ ρυθμίστηκε στις 13.023,00€ καταβάλλοντας προκαταβολή 4.000€ και τα υπόλοιπα σε άτοκες δόσεις
  • Το δεύτερο καταναλωτικό δάνειο ύψους 4.083,90 ρυθμίστηκε στα 1.837,50€ χωρίς την καταβολή προκαταβολής αλλά σε άτοκες δόσεις

H ΕΕΚΕ παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: