ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΚΕ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Με μία απόλυτα επιτυχή και επωφελή για την καταναλώτρια κατάληξη, ολοκληρώθηκε η διαχείριση της υπόθεσης που ανέλαβε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας η οποία αφορούσε το αν το ποσό που κατέβαλε σε Κέντρο δια Βίου Μάθησης για εξέταστρα, έπρεπε να επιστραφεί ή όχι, στην περίπτωση καταγγελίας της σχετικής συμφωνίας από την καταναλώτρια.

Συγκεκριμένα η καταναλώτρια απευθύνθηκε στο ΚΔΒΜ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει σε ένα από τα προγράμματα τηλεκατάρτισης που αυτό παρείχε, με 100% έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων, επιβαρυνόμενου τελικώς κάθε συμμετέχοντος μόνο του κόστους για τα εξέταστρα. Η καταναλώτρια προκατέβαλε έναντι των εξετάστρων το ποσό που της ζητήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση της στο τμήμα που θα ξεκινούσε και στην παρακολούθηση του προγράμματος στην προνομιακή προσφορά. Επειδή όμως η καταναλώτρια υπαναχώρησε από τη σύμβαση, λόγω μη ικανοποίησής της από το πρόγραμμα, αξίωσε την προκαταβολή που αφορούσε ποσό για εξετάσεις στις οποίες αυτή δεν θα έπαιρνε μέρος. Το ΚΔΒΜ αρνήθηκε την καταβολή με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό που αντιστοιχούσε στην προκαταβολή εξετάστρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση υπαναχώρησης από τον εκπαιδευόμενο, ως μέρος μιας συνολικής προσφοράς.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η καταναλώτρια, απευθύνθηκε άμεσα στην Ε.Ε.Κ.Ε., ζητώντας την παρέμβαση μας. Με τη διαμεσολάβησή μας επισημάνθηκε στο ΚΔΒΜ ότι όταν κατά την κατάρτιση της σύμβασης ο ένας εκ των συμβαλλομένων δίδει προς τον άλλο συμβαλλόμενο προκαταβολή, αυτή καταβάλλεται έναντι της παροχής και σε εγγύηση αυτής. Επομένως, με την καταβολή της προκαταβολής η καταναλώτρια – μέλος μας προκατάβαλε στο ΚΔΒΜ ένα μέρος της κυρίας συμβατικής παροχής (εξέταστρα), αιτία όμως που τελικά δεν επακολούθησε, συνεπεία της διακοπής παρακολούθησης του προγράμματος τηλεκατάρτισης, κατόπιν δε αυτού, το Κέντρο όφειλε  να επιστρέψει σε αυτήν το ποσό της προκαταβολής.

Έτσι το ΚΔΒΜ δέχθηκε να πιστώσει στην καταναλώτρια το ποσό της προκαταβολής των εξετάστρων,  χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση από πλευράς της καταναλώτριας-μέλους της ΕΕΚΕ.

Έως σήμερα, η Ε.Ε.Κ.Ε.,  έχει διαχειριστεί με επιτυχία πληθώρα καταγγελιών που αφορούν τον τομέα των Υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: