Επιτυχής επίλυση καταγγελιών από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, στο πλαίσιο του νόμιμου σκοπού της, έχει διαχειριστεί και επιλύσει επιτυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, πλήθος καταναλωτικών καταγγελιών μελών της.

Η διαχείριση των παραπόνων και των καταγγελιών των καταναλωτών, έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή, αντικατάσταση με καινούρια ή και την αποκατάσταση βλαβών των ελαττωματικών προϊόντων, επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις καταχρηστικών χρεώσεων σε λογαριασμούς τηλεφωνίας, δικαίωση και επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών των πιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π.,  και εν τέλει, έχει άμεσο οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

  •  Δανειολήπτης έναντι του οποίου, η Τράπεζα μονομερώς έκανε υπερανάληψη ποσού 9.700 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό, προκειμένου να αποπληρώσει μερικώς καταγγελθείσα σύμβαση στεγαστικού δανείου που υπήρχε μεταξύ της τράπεζας και του ίδιου. Μετά από καταγγελία του, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η Τράπεζα ακύρωσε την πράξη αυτή, επιστρέφοντας το ποσό στον λογαριασμό του καταναλωτή.
  •  Υπερχρεωμένος δανειολήπτης, ενώ είχε καταθέσει αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών (ν. 3869/2010) και είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή επί της αίτησης του, η οποία απαγόρευε στην τράπεζα να προβεί σε οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του, υπέστη κατάσχεση από την τράπεζα, σε λογαριασμό που διατηρούσε, ποσού 5.074,31€. Μετά από καταγγελία του, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η Τράπεζα επέστρεψε τα χρήματα.
  • Υπερχρεωμένος δανειολήπτης, ενώ είχε καταθέσει αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών (ν. 3869/2010) και είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή επί της αίτησης του, η οποία απαγόρευε στην τράπεζα να προβεί σε οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του, υπέστη κατάσχεση από την τράπεζα, σε λογαριασμό που διατηρούσε, ποσού 1.121,31€. Μετά από καταγγελία του, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η Τράπεζα επέστρεψε τα χρήματα.
  • Καταναλωτής είχε αγοράσει φορητό υπολογιστή, ο οποίος αποδείχτηκε ελαττωματικός. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία εκπροσώπου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με το τμήμα service της πωλήτριας εταιρείας, η εταιρεία επέστρεψε στον καταναλωτή το τίμημα του υπολογιστή (ποσό 400 ευρώ).
  • Καταναλωτής είχε αγοράσει ελαττωματικό προϊόν (μοτοσικλέτα)  από εταιρεία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο συνεργείο και να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Μετά από καταγγελία του, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η εταιρία αποζημίωσε μερικώς τον καταναλωτή, με το ποσό των 250 ευρώ.
  • Καταναλωτές, είχαν αγοράσει εισιτήρια για ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, όμως η εταιρεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, άλλαξε το πλοίο που εκτέλεσε το δρομολόγιο, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι επιβάτες να μην το αντιληφθούν και να χάσουν το δρομολόγιο. Μετά από καταγγελία τους, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η εταιρεία επέστρεψε το αντίτιμο των εισιτηρίων (115 ευρώ).
  • Καταναλωτής είχε αγοράσει ελαττωματικό προϊόν από εταιρεία υποδημάτων. Μετά από καταγγελία του, μέσω της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η εταιρεία επέστρεψε το αντίτιμο (60 ευρώ).

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε καταναλωτικό πρόβλημα να απευθύνονται στο Τοπικό Παράρτημα Τρικάλων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Βασ. Τσιτάνη 28, 42132 Τρίκαλα, τηλ.24310.28844, e-mail: eknt.1966@gmail.com) προκειμένου να λαμβάνουν τις πολύτιμες υπηρεσίες της Ένωσής μας, και να μπορούν να επιλύουν καθημερινά καταναλωτικά προβλήματα.