Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαιώνει Δανειολήπτες

086

Δυο θετικές και δίκαιες αποφάσεις εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, μετά από προσφυγή υπερχρεωμένων δανειοληπτών και διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Παράρτημα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα Χανιά και με τη συμβολή της συνεργαζόμενης με το Παράρτημα δικηγόρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:
«Το Ειρηνοδικείο αφού εξέτασε τα τεκμηριωμένα στοιχεία που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 (γνωστού ως «Νόμος Κατσέλη»), εξέδωσε μια απόφαση για περικοπή του οφειλόμενου χρέους του οφειλέτη και μια απόφαση για αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας με ταυτόχρονη ρύθμιση μικρών δόσεων.

Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη περίπτωση, για συνταξιούχο Δημοσίου, με οφειλές ύψους 120.817,15 ευρώ περίπου, το Δικαστήριο έκρινε ότι υποχρεούται να καταβάλλει σε χρονικό διάστημα 16 ετών το συνολικό ποσό των 57.168 ευρώ, περικόπτοντας το κεφάλαιο του χρέους του κατά 63.649,15 ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 52,68%.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο αιτών και πάλι συνταξιούχος Δημοσίου, με οφειλές ύψους 541.727,52 ευρώ σε πέντε τράπεζες, μία εκ των οποίων επέσπευσε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, δεδομένου ότι η οφειλή του είναι πάνω από 200.000 ευρώ. Αμέσως ο οφειλέτης κατέθεσε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού και αίτηση του νόμου περί υπερχρεωμένων στο Δικαστήριο ζητώντας προσωρινή διαταγή.

Στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής ρυθμίστηκε από το δικαστήριο να καταβάλλει το μήνα το ποσό των 220 ευρώ για όλες του τις οφειλές μέχρι το 2019, όπου και ορίστηκε δικάσιμος. Σημειώνεται ότι εντός των πιστωτών του συμπεριλαμβάνεται και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, λόγω εισαγωγής του οφειλέτη στον νόμο Ν.3869/2010 διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.»