Ενεργοποιείται ξανά το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς

Μετά από πέντε σχεδόν χρόνια απραξίας, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)ενεργοποιείται ξανά με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα μέλη που θα απαρτίζουν το ΕΣΚΑ. Ειδικότερα, ως εκπρόσωποι του υπουργείου ορίστηκαν οι: Αντ. Παπαδεράκης (γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), Ι. Κοτσέλης (Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή), Σ. Κολυβά (Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή). Επίσης, συμμετέχει ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, ενώ ως εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων καταναλωτικών οργανώσεων συμμετέχουν οι: Π. Καλαποθαράκου και Κ. Γεροστεργίου από την ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”, Γ. Λεχουρίτης και Ι. Ανουσάκης από το ΙΝΚΑ ΓΟΚΕ. Ως εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων καταναλωτικών οργανώσεων συμμετέχουν στο ΕΣΚΑ οι: Ν. Τσεμπερλίδης από το ΚΕΠΚΑ, Ι. Καρανδινάκη από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και Ι. Βασαριώτης από την Ένωση Καταναλωτών Δανειοληπτών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκπροσωπείται από τον κ. Γ. Μυλωνάκη, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από τον κ. Π. Αγνιάδη, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού από την κα Αγγ.  Βαρελά, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων από την Δ. Παντελεάκη, ηΤράπεζα της Ελλάδος από την Αγγ. Ζέρβα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών από τον Χρ. Γκόρτσο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος από τον κ. Αντ. Μακρή, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος από τον κ. Γ. Ασμάτογλου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος από την Ε. Βαρουχάκη, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων από τον Αλ. Λαμνίδη,  η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών από τον Π. Πεβερέτο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από τον Γ. Ναθαναήλ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας από τον  Ν. Τζίκα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία από τον Ι. Βαρδακαστάνη.

Επίσης, θα συμμετέχουν η Ι. Αλεξοπούλου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Ελ. Στεργιοπούλου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Π. Νικήτας από την ΕΥΔΑΠ και η Μ. Θεολογίδου από τον ΟΑΣΑ.

Η θητεία των μελών του ΕΣΚΑ είναι τριετής. Πρόεδρος του ΕΣΚΑ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  κ. Αντ. Παπαδεράκης Αντώνιος.

Το ΕΣΚΑ είχε θεσπιστεί το 1994, υποτίθεται ότι αναβαθμίστηκε το 2007 και παρέμεινε ενεργό, υπό την έννοια κυρίως της διοργάνωσης διαφόρων συναντήσεων και εκδηλώσεων, έως και το 2010.