ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3869/2010

Ενόψει της προσωρινής παύσης λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων για το καταναλωτικό κοινό, όσοι δανειολήπτες πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις εντός του πρώτου πενθημέρου του Ιουλίου προς Τράπεζες δυνάμει είτε προσωρινής διαταγής Ειρηνοδικείου (Ν.3869/2010) είτε απόφασης Ειρηνοδικείου (Ν.3869/2010) είτε επειδή βρίσκονται στο στάδιο αναμονής συζήτησης της προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεώς τους υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010 και δεδομένου ότι δεν έχουν ενεργοποιήσει υπηρεσίες internet-banking, θα το πράξουν εξ ανάγκης την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των Τραπεζών, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία συνέπεια στην δικαστική τους αίτηση ή στην δικαστική τους ρύθμιση. Για αναλυτικές πληροφορίες, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος βρίσκεται καθημερινά στην διάθεση του ενδιαφερόμενου καταναλωτικού κοινού στα τηλέφωνα 210-8817730, ώρες: 09:00 έως 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.