Εμπορικοί Σύλλογοι που λαμβάνουν απόφαση για τη μη λειτουργία των Καταστημάτων τις Κυριακές