Ε.Ε.Κ.Ε.: Kούρεμα «κόκκινων» δανείων με εξωδικαστική ρύθμιση

Παρέμβαση στο θέμα των «κόκκινων» δανείων κάνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Τη στιγμή που, χιλιάδες Έλληνες ταλανίζονται από τη «μάστιγα» των κόκκινων δανείων, ενθαρρυντικό φαίνεται το γεγονός ότι αρκετοί οφειλέτες καταφέρνουν να επιτύχουν εξωδικαστικές ρυθμίσεις δανείων με την εκάστοτε δανείστρια Τράπεζα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Με βάση τις νομικές συμβουλές της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η οποία στέκεται πάντα στο πλευρό εργαζομένων – δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, κινήθηκαν διαδικασίες οι οποίες, σε συμφωνία με τις τράπεζες, κατέληξαν σε ρυθμίσεις που οδηγούν σε κούρεμα του δανείου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η περίπτωση οφειλέτη δανείου, με άληκτο κεφάλαιο ύψους 29.529,61 ευρώ, ο οποίος πέτυχε τη ρύθμιση της οφειλής του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί εφικτή η σταδιακή αποπληρωμή του, βάσει της εισοδηματικής του δυνατότητας».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνει πως: «Συγκεκριμένα η Τράπεζα, προχώρησε σε διαχωρισμό του οφειλόμενου ποσού, στα παρακάτω δύο τμήματα:

Το Α μέρος της οφειλής, ύψους 24.490,67 ευρώ, θα εξοφληθεί ως εξής:

Σε συνεχείς μηνιαίες άτοκες χρεολυτικές δόσεις, για περίοδο 48 μηνών, που θα θεωρηθεί ως περίοδος χάριτος.

Σε 312 τοκοχρεολυτικές δόσεις, με βάση το ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο (EURIBOR+Spread+ εισφορά 0,12%), η καταβολή των οποίων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος των 48 μηνών.

Το Β μέρος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 5.038,94 ευρώ, δε θα τοκίζεται και θα εξοφληθεί με εφάπαξ καταβολή από τον οφειλέτη, μετά την εξόφληση του Α μέρους. Η Τράπεζα, θα προβεί στη διαγραφή του Β μέρους της οφειλής, σε περίπτωση που ο οφειλέτης: αποπληρώσει το Α τμήμα της οφειλής εμπροθέσμως και όπως έχει συμφωνηθεί, προβεί σε πρόωρη εξόφληση του Α τμήματος της οφειλής.

Η ρύθμιση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αποπληρώσει το δάνειό του, σε περίοδο περίπου 28 χρόνων, καταβάλλοντας ποσά τα οποία είναι ανάλογα της οικονομικής του δυνατότητας ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις καταβλητέες δόσεις.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τους οφειλέτες να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 210-8817730 προκειμένου να εξετάσουμε και να υποβάλουμε στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, αίτημα προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την ένταξη τους σε τέτοιου είδους προνομιακές ρυθμίσεις».