Δράσεις και παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, είναι χρέος όλων μας να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές σε μαθητές και γονείς, τόσο για τις αγορές των σχολικών ειδών όσο και για τη σωστή διατροφή των παιδιών, τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται αλλά και την προσοχή που πρέπει να δίνεται στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο.

Μάλιστα θεωρήσαμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε σε όλους εμάς τους γονείς, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα παιδιά, στα οποία όλοι στηριζόμαστε, για να φτιάξουμε μια καλύτερη αυριανή κοινωνία.

Το Εργατικό Κέντρο σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, όρισε τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Στέφανο ΜΠΑΣΙΝΑ, την Γενική Γραμματέα Μαρία ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ και τον Ταμία Θανάση ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ, όπου και διένεμαν έντυπο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο μετά τον αγιασμό στους γονείς των μαθητών, με ερωτηματολόγιο για τις ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.

Το ερωτηματολόγιο, αφού συμπληρωθεί θα επιστραφεί στο σχολείο και με συνεργασία του Διευθυντή του σχολείου κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜ., θα σταλεί στην ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων, θα παρουσιασθεί στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση www.eeke.gr.