ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η ΕΕΚΕ εκπροσωπεί τους καταναλωτές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο:

Τακτικό Μέλος με τριετή θητεία και μία εκ των εκπροσώπων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων Καταναλωτών για όλη την Ελλάδα στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς «ΕΣΚΑ», Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν2251/94

Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προστασίας Ψυχικής Υγείας Ανήλικων Καταναλωτών στο πλαίσιο του άρθρου 7α του νόμου 2251/94

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

Περιλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της με αριθμό 70330οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1421 Β΄)

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ΕΛΤΑτου άρθρου 13 του Ν 2251/94

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ACSτου άρθρου 13 του Ν 2251/94

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Iδρυτικό μέλος από το 2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών European Consumer Union (ECU)

H EEKE και ακόμη 47 φορείς της κοινωνίας των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστηρίζουν το Inter-Institutional Group “SDGs for well-being and consumers’ protection, το οποίο επίσης υποστηρίζεται από Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνδεδεμένο Μέλος του Finance Watch, μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με όραμα ένα μεταρρυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συνεργαζόμενο Μέλος του Safe Food Advocacy, ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση με δίκτυο 29 μελών και με σκοπό να διασφαλίσει ότι η υγεία και οι ανησυχίες των καταναλωτών παραμένουν στον πυρήνα της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα.

Μέλος του διεθνούς δικτύου Active Citizensτο διεθνές branch της ιταλικής Cittadinanzattiva APS και ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευέλικτα ευρωπαϊκά δίκτυα, με 206 ενώσεις από 32 χώρες από όλο τον κόσμο και  με σκοπό την ενδυνάμωση των πολιτών στον τομέα των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και των SDG, καθώς και την προώθηση κοινών στρατηγικών και δραστηριοτήτων για τη βελτιωμένη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές πολιτικές.