ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Τρίτη Ηλικία θέλει .. τον δάσκαλό της!

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάσσει την κοινωνική αποστασιοποίηση αλλά και την ψηφιακή ένταξη. Ήρθε η ώρα της Τρίτης ηλικίας να εκπαιδευτεί και να ενταχθεί στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Το έργο Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, φέρνει στα θρανία, 20 ηλικιωμένους σε κάθε πόλη, σε σύνολο 10 πόλεων. Ο αριθμός των ατόμων τρίτης ηλικίας που θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, θα ανέλθει σε 200 πανελλαδικά.

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μίας νέας, βελτιωμένης μεθόδου για την αντιμετώπιση των αναγκών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ώστε να μην αποκλείονται από την ψηφιακή  κοινωνία και να μη βιώνουν την ψηφιακή αποστασιοποίηση που επιφέρει η έλλειψη γνώσης ή μη εξοικείωσή τους με την ψηφιακή διαχείριση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών εν γένει.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα ολοκληρωθούν με τη δημιουργία ενός νέου εθελοντικού δικτύου άσκησης συνηγορίας αποτελούμενο από 50 τακτικά μέλη, πλέον των αναπληρωματικών μελών σε 10 πόλεις, μέσα στις δομές των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και με την υποστήριξη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.