Χανιά: Θετική απόφαση για οφειλέτες από το Ειρηνοδικείο

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε ζευγάρι οφειλετών, με διάφορες τραπεζικές οφειλές προς τρεις διαφορετικές τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 117.829,00 Ευρώ και μία κύρια κατοικία.

Οι οφειλέτες, με την συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχαν, σε πρώτο βαθμό, την έκδοση οριστικής απόφασης, δια της οποίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και ορίζεται μηνιαία καταβολή για τον πρώτο αιτούντα 233,62 ευρώ για πέντε έτη, καθώς για τη δεύτερη αιτούσα 150,00 ευρώ για την πρώτη πενταετία. Για την δεύτερη αιτούσα μετά το πέρας της πενταετίας για την προστασία της κύριας κατοικίας ορίζεται μηνιαία καταβολή 262,62 ευρώ για 20 χρόνια .