Ν. 4161/2013 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 143/14-6-2013

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Ν. 4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 288/31-12-2013

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Ν. 3758 Εταιρίες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 68/5-5-2009

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ